2018-ЖЫЛЫНДА МЕКТЕПТИ БҮТҮРҮҮ БОЮНЧА АТТЕСТАТТАР

Мыйзамдуу түрүндѳ

 ЭКИ АЙЛЫК  АТАЙЫН ПРОГРАММА БОЮНЧА 2018-ЖЫЛЫ МЕКТЕПТИ БҮТҮРГѲНДҮГҮҢ ТУУРАЛУУ АТТЕСТАТ АЛ

2016чы ЖАНА МУРУҢКУ  ЖЫЛДАРДЫН 9-КЛАССЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛѲРҮНѲ 


САБАКТАРГА КАТЫШПООДОН СЫНАКТАРГА ДИСТАНЦИОНДУК ТҮРДѲ ДАЯРДАНУУ ЖАНА  ТАПШЫРУУ

Дней
Часов
Минут
Секунд

2018-жылынын 11-апрелине чейин докуменнтер кабыл алынат

2018-ЖЫЛЫНЫН ИЮЛЬ АЙЫНДА  АТТЕСТАТ АЛУУ ҮЧҮН БИЛДИРМЕ БЕР

Биз үчүнчү тараптарга жеке маалыматыңызды таратпайбыз

 2 ЖЫЛДЫН ОРДУНА 2 АЙЛЫК ПРОГРАММА

БИШКЕКТЕ БОЛУУ ЗАРЫЛ ЭМЕС

АР КҮНҮ САБАКТАРГА БАРУУНУН КАЖЕТИ ЖОК

МАМЛЕКЕТТИК СЫНАКТАРДЫ РАСМИЙ ТҮРҮНДѲ ДИСТАНЦИОНДУК ТАПШЫРУУ

КАНДАЙ КЕПИЛДИКТЕР БЕРИЛЕТ?

РАСМИЙ ТҮРДѲ МАМЛЕКЕТТИК СЫНАКТАРДЫ ТАПШЫРУУ

БИЛИМ БЕРҮҮ МИНИСТИРЛИГИНИН БАЗАСЫНДА АТТЕСТАТТЫ ТЕКШЕРЕ БИЛҮҮ

БИЗДИН БҮТҮРҮҮЧУЛѲРҮБҮЗДҮН ОРТОЧО  БАЛЛЫ 155!

КАНДАЙ СУРООЛОРУҢУЗ БАР?

100% МЫЙЗАМДУУ МЕТОДДОР

ӨЗГӨЧӨ ОКУТУУ ПРОГРАММАСЫ

10-11 КЛАССТЫН ПРОГРАММАСЫН  ТЕЗДЕТИЛГЕН ОКУТУУ ЫКМАСЫ МЕНЕН

 1200 СААТТЫН ОРДУНА БОЛГОНУ 140 СААТ.

РАСМИЙ ТҮРҮНДѲ МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК

ДАЯРДАНУУДАН СОҢ,БАШКА ОКУУЧУЛАРДАЙ ЭЛЕ СЫНАК ТАПШЫРУУ,БИРОК ОНЛАЙН ТҮРҮНДѲ.

БИЛИМ БЕРҮҮ МИНИСТИРЛИГИНИН БАЗАСЫНДА АТТЕСТАТТЫ ТЕКШЕРҮҮ

АТТЕСТАТТАР ШТРИХ-КОД МЕНЕН РАСМИЙ БЛАНКАДА БАСЫЛЫП ЧЫГАТ. АЛ АРКЫЛУУ БИЛИМ БЕРҮҮ МИНИСТИРЛИГИНИН БАЗАСЫНДА ТЕКШЕРИЛЕТ.

БИЛИМ БЕРҮҮ МИНИСТИРЛИГИ ТАРАБЫНАН БЕРИЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ

2018-ЖЫЛЫНДА МЕКТЕПТИ БУТУРҮҮ БОЮНЧА АТТЕСТАТТАР


Мыйзамдуу түрүндѳ